Badania przesiewowe

Projekt pn. „LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ, NIŻ LECZYĆ - kompleksowy program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”


Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 8: Aktywni na rynku pracy

Działanie 8.6 Zdrowy i aktywny region

Poddziałanie 8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i profilaktyczne


Realizator:

Lider: Miejska Przychodnia Specjalistyczna w Toruniu

Partner: „GASTROMED” Kopoń, Zmudziński i Wspólnicy Spółka Jawna, Specjalistyczne Centrum Gastrologii i Endoskopii, Specjalistyczne Gabinety Lekarskie.

Dane finansowe:

Wartość projektu: 1 073 696,82 zł

Kwota dofinansowania: 1 020 011,97 zł

Wkład własny: 53 684,85 zł

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny i Budżet Państwa

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 18.10.2017 r.
Termin realizacji: 02.01.2018 r. – 30.11.2021 r.


Opis projektu:

„LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ, NIŻ LECZYĆ - kompleksowy program profilaktyki raka jelita grubego dla mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego” jest partnerskim projektem Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w Toruniu i Gastromed Sp. J., którego celem jest zwiększenie dostępności do profilaktyki raka jelita grubego Projekt jest adresowany do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w wieku aktywności zawodowej bez objawów klinicznych sugerujących istnienie raka jelita grubego, którzy nie mieli wykonanej kolonoskopii w ciągu ostatnich 10 lat, narażonych na wystąpienie czynników negatywnie wpływających na stan zdrowia w miejscu pracy oraz osób pozostających bez pracy ze względu na stan zdrowia:

  1. w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
  2. w wieku 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
  3. w wieku 25-49 lat, z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny HNPCC w poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. Kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego.

W ramach projektu zostaną realizowane:
1. Spotkania informacyjno – edukacyjne dotyczące profilaktyki raka jelita grubego i przybliżające tematykę badań kolonoskopowych 2. Badania przesiewowe w kierunku wykrycia raka jelita grubego zgodnie z założeniami m.in. Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych oraz Wytycznymi RPO WK-P w zakresie realizacji programów profilaktycznych raka jelita grubego.

W wyniku realizacji programu zdrowotnego 1805 mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego podniesie wiedzę i zwiększy świadomość na temat profilaktyki raka jelita grubego oraz 1693 osoby zostaną objęte badaniami przesiewowymi.


Dane kontaktowe realizatora:

Lider:
Miejska Przychodnia Specjalistyczna

Toruń, ul. Uniwersytecka 17

W sprawie rejestracji na badania: 575-040-510

e-mail: profilaktyka@mps.torun.pl
www.mps.torun.pl


Partner:
„GASTROMED” Kopoń, Zmudziński i Wspólnicy Spółka Jawna, Specjalistyczne Centrum Gastrologii i Endoskopii, Specjalistyczne Gabinety Lekarskie.

ul. Grudziądzka 11/13-14

W sprawie rejestracji na badania: 790-800-856 (w godz. 10.00-14.00)

e-mail: gastromedtorun@gmail.com
www.gastromed-torun.pl


Dokumenty do pobrania:

Komplet dokumentów - osoba pracująca

Komplet dokumentów - emeryt i rencista

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.